Шагаан-Арыг, Улуг-Хемский кожуун, Республика Тыва фото: Сайдаш Бахуле – Это Сибирь!
Loading...
Тува

Шагаан-Арыг, Улуг-Хемский кожуун, Республика Тыва фото: Сайдаш Бахуле

Шагаан-Арыг, Улуг-Хемский кожуун, Республика Тыва, фото
Алый рассвет. — 38 градусов, утро 10 февраля 2017 года
г. Шагаан-Арыг, Улуг-Хемский кожуун, Республика Тыва
фото: Сайдаш БахулеШагаан-Арыг, Улуг-Хемский кожуун, Республика Тыва, фото